ACM โบรกเกอร์ - ครบทุกเรื่องประกันภัย 

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3+

เปรียบเทียบราคาประกันภัยรถยนต์

   

อะไรบ้างที่ประกันชั้น 3+ ไม่ได้รับความคุ้มครอง?
1. อุบัติเหตุที่ไม่มีพาหนะคู่กรณี เช่น ถ้าคุณชนเข้ากับกำแพงหรือต้นไม้ และความเสียหายจากการถูก "เฉี่ยวชนแล้วหนี"
2. ความเสียหายหรือสูญหายจากไฟไหม้ รถหายและน้ำท่วม
3. ความเสียหายจากการก่อการร้าย

บริษัทประกันภัย เบี้ยประกันภัย ทุนประกันภัย แพคเกจ